Tightbooth x Killer Bong, a combination you've probably never thought of.

Featuring: Taizo Mukk, Koichiro Uehara, Kazuaki Yakushijin, Taihou Tokura, Raido Tajima, Shingo Ogura, Sera Kanno, Shinpei Ueno, Akihiro Iida, Issey Kumatani, Seimi Miyahara, Shogo Zama & Kento Yoshioka.

Directed by Shinpei Ueno

Cinematography by Shinpei Ueno, Shingo Ogura, Koichiro Uehara, Naoya Morohashi
Motion Graphycs by Masanao Takeuchi
Music by ZVIZMO (Ten Tenko × Itoh Atsuhiro)
Titles: To-o-ku, Dope / Nagucchau (feat.K-BOMB)